Usposabljanje SD1

Postani podpornik slovenskega športa

Postani podpornik slovenskega športa
Na Olimpijskem komiteju Slovenije - Združenju športnih zvez želimo s projektom Podari del dohodnine pomagati slovenskemu športu do dodatnih sredstev za delovanje, ki jih v tem obdobju še kako potrebuje.
Na pobudo OKS - ZŠZ je PKP7, ki je bil sprejet 29. 12. 2020, prinesel spremembe tudi na področju dela dohodnine za donacije:
Dviguje se % in sicer je mogoče, po novem,  donirati do 1 % odmerjene dohodnine; zavezancem, ki so zahtevo na FURS oddali do 31. 12. 2020, se odstotki donacij samodejno podvojijo.

Podaljšuje se tudi rok za predložitev zahteve  dela dohodnine za leto 2020, zahteve bo mogoče oddati do 31.5.2021.

Upravičenci do donacij za leto 2020 so tudi nevladne organizacije, ki so delovale na dan 31. decembra 2019 in imajo v skladu z zakonom, ki ureja nevladne organizacije na dan 31. marca 2021 status nevladne organizacije v javnem interesu ter so vpisane v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu. Za pridobitev statusa je potrebno oddati vlogo, kot je opisano na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pod Pridobitev_statusa.

Dopolnjen seznam upravičencev bo izdan najpozneje do 15.5.2021.

Šport te potrebuje! Navijamo za šport!

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji