Srečanje s predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez

Srečanje s predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez
Predsednik OKS-ZŠZ se je v Cankarjevem domu udeležil srečanja z ministrom za gospodarstvo, turizem in šport Matjažem Hanom ter s predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez na temo trenutnega stanja v športu. Šport si predvsem želi več denarja, Han pa je ob tem ponovil zavezo, da država športu povrne, kar je ta z odmevnimi uspehi v zadnjih 30 letih dal državi.

Predsednik OKS-ZŠZ je skupaj z ministrom za gospodarstvo, turizem in šport g. Hanom, državnim sekretarjem za šport g. Židanom ter v.d. direktorja direktorata za šport pri MGTŠ mag. Dejanom Plastovskim razpravljal o trenutnih izzivih, s katerimi se slovenski šport sooča. Na sestanku so sodelovali tudi predstavniki OKS-ZŠZ, Slovenskega paralimpijskega komiteja in številnih panožnih zvez. Kot so ocenili, je bil sestanek priložnost za vzpostavitev ekipnega pristopa k razvoju športa.

Beseda je tekla predvsem o financiranju, Letnem programu športa ter skupnih ciljih na ravni države in krovne športne organizacije na slovenskem. Glavna tema v športu v Sloveniji ostaja vprašanje državnega financiranja. Šport si želi vsaj podvojitve državnih sredstev v primerjavi z lanskim letom, kar bi predstavljalo 52 milijonov evrov letno. V tem letu bo državnih sredstev 22 odstotkov več v primerjavi z lanskim letom, Bobinac pa je izrazil optimizem, da je podvojitev dosegljiva. "Naš cilj je, da to dosežemo v dveh, treh letih. Imam vtis, da obstaja pripravljenost na strani vlade in iščemo načine, da to dosežemo," je dejal. Minister Han je ob tem ponovil željo vlade, da se športu nameni, kar si je z odmevnimi mednarodnimi uspehi tudi zaslužil. "Naloga politike je, da z različnimi ukrepi, tudi finančnimi povrne športu to, kar ta daje Sloveniji," je dejal minister in obljubil, da se končni uspeh v tem smislu ne bo meril po izrečenih besedah, ampak po učinkih v mandatu.

Bobinac je med drugim izpostavil tudi, da je ena izmed primarnih nalog OKS-ZŠZ komunikacija s svojimi članicami, ki predstavljajo osnovno celico slovenske olimpijske družine. Skupni dialog, izboljšanje komunikacije ter podpora NPŠZ so naloge, ki se jih je novo vodstvo lotilo s polno močjo. "Na simbolni ravni smo pokazali, da držimo skupaj pri naporih, da športu damo več," je dejal po srečanju in še dodal, da med ministrstvom in krovno športno organizacijo redno poteka dialog, današnji sestanek pa je omogočil, da je prisotna tudi celotna olimpijska družina.

Sestanek so udeleženi izkoristili tudi za razpravo o pripravi naslednjega 10-letnega nacionalnega programa športa do leta 2033. Gre za strateški dokument, ki predstavlja okvir za razvoj športa in v katerem si minister želi obravnave nekaterih manj izpostavljenih področij. "Radi govorimo predvsem o medaljah, ampak v ozadju takšnih uspehov so tudi mnogi prispevki prostovoljcev in tudi sodelovanje staršev in njihova vlaganja v šport. Starši so še vedno eni glavnih financerjev športa v državi," je poudaril. Pri tem je kot pomemben cilj ministrstva izpostavil zagotavljanje dostopnosti športa mladim.

Vlada je v četrtek sprejela program investicij v športno infrastrukturo, v okviru katerega bo v petih letih na voljo 150 milijonov evrov za ta namen. V sklopu letošnjega razpisa bo na voljo deset milijonov evrov, v prihodnje pa bo po besedah Hana razvit dvotirni sistem, po katerem bo del predvidenih sredstev namenjen za razvoj objektov nacionalnega pomena, ki jih bo določil OKS-ZŠZ, drugi del pa bo porabljen za razvoj lokalne športne infrastrukture glede na izražene potrebe lokalnih skupnosti.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji