OI Pariz 2024

Razpis za dodelitev štipendij športnikom iz socialno šibkih okolij

Razpis za dodelitev štipendij športnikom iz socialno šibkih okolij
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez je leta 2014 ustanovil Fundacijo za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, katere glavni namen je podpora športnikom in športnicam, ki izhajajo oz socialno šibkejših družin.
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez je leta 2014 ustanovil Fundacijo za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, katere glavni namen je podpora športnikom in športnicam, ki izhajajo oz socialno šibkejših družin.
V letu 2016 preko Fundacije nudimo finančno podporo – štipendije kar 75 mladim športnikom.

S pomočjo partnerjev, kot je Mednarodni olimpijski komite ter številnih donatorjev smo zbrali zadostno višino sredstev, da ponovno objavimo razpis. Tokrat je skupni znesek razpisa 55.000,00 EUR.
 
Skladno s sprejetim in potrjenim pravilnikom, Fundacija za športnike objavlja Javni razpis za dodelitev finančne podpore – štipendij športnikom iz socialno šibkih okolij.
Rok za oddajo vlog je petek, 2. december 2016.
   
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji