Usposabljanje SD1

2. okrogla miza: Ženske v športu

2. okrogla miza: Ženske v športu
Enakost je eden od osrednjih institutov, ki so pomembni za nadaljnji razvoj in dobrobit športa.
Enakost  je   eden  od  osrednjih  institutov, ki  so pomembni  za  nadaljnji  razvoj  in  dobrobit športa.
Ta  stavek  smo si  izposodili  iz  zaključne  slike  predstavitve  problematike  delovanja  žensk  v slovenskem športu. Na  dobro  obiskani  regijski  okrogli  mizi  Ženske   v  športu, ki  jo  je   na  Jesenicah  pripravila  Regijska  pisarna  OKS – ZŠZ  v   sodelovanju  s  Komisijo za  šport  žensk  pri OKS – ZŠZ   so  udeleženke ( bile  so  v večini )  poizkušale   odgovoriti  na  številna   vprašanja  in  dileme , ki  se  porajajo   ob   vprašanju  zakaj  ni  več  žensk  vključenih  v vodenje  društev in klubov, kje  so problemi  in težave. Po Ljubljani je to  drugo  takšno  srečanje  .

V uvodu je vodja  Regijske  pisarne Jesenice Branko Jeršin predstavil  motiv, ki je  pripeljal  do  organizacije razprave na to temo  na  Gorenjskem in  v Gornjesavski dolini. Okolje, ki  je   v preteklosti  imelo  kvaliteten ženski  šport z  zelo  dobrimi  rezultati  v  različnih  panogah, se   v zadnjih letih  srečuje  z  nazadovanjem  ženskega  športa0, stanje  vključenosti  žensk  v vodenje  društev  je  skromno . Prav   preseči  to  stanje  pa  je  bil  motiv  za  organizacije  regijske  okrogle  mize. Jeršin je pozdravil povečano aktivnost  Komisije   za  šport žensk  pri OKS –ZŠZ,  ki  v tem novem  mandatnem obdobju, ob podpori Strokovnega sveta športa  za vse, zelo aktivno pristopa  k problemom dejavnosti žensk  v športu . Predsednica komisije  za  šport  žensk  Barbra  Jerman je  predstavila pomen dejavnosti komisije,  program in  tudi  že  akazala  določene  probleme ,ki  se  pojavljajo  v slovenskem  športu.  Prav  približevanje  lokalnim okoljem  je  eden od  pomembnih  dejavnosti, ki bo pripomogla  k  kvalitetnejši  strategiji delovanja komisije. Nenazadnje problemu delovanja žensk v športu  veliko pozornosti  posveča tudi  MOK.

Brigita  Langerholc Žagar je predstavila izsledke svoje raziskave,  ki jo je opravila  v okviru  svoje  magistrske naloge. Pri  tem  pa je  opozorila  na  vprašanja  s  katerimi  se  bomo  morali  v slovenskem športu  soočiti , če  želimo  narediti  korak  naprej  in  omogočiti  vključitev  večjega  števila žensk tudi v vodstvene funkcije v športu . Vprašala se  je ali trenutno  stanje  na  področju športa dovolj odraža  pomen in prispevek  žensk  v športu ?  Kakšna je specifika  v lokalnem športu ? Ali je  možno prenesti  pozitivne  izkušnje  iz tujine  v slovensko okolje? Ali zastopanost  žensk na  vodilnih položajih vpliva na status žensk  v športu ?

Udeleženke so v nadaljevanju na  podlagi lastnih izkušenj iz  delovanja  v športu poizkušale odgovoriti na zastavljena  vprašanja  in  dileme.  Iz  sicer  zanimive  razprave  in številnih osebnih izkušenj je bilo razbrati, da je Komisija  za  šport  žensk  zagotovo naredila  pravi  korak . Že to , da se  govori o teh problemih je velik napredek.  Olimpijka Alenka  Dovžan je odprla tudi  dilemo o drugi karieri vrhunskih športnic.  Podobno kot na prvi razpravi v Ljubljani so udeleženke izpostavile probleme enakosti  povezanih  z  obremenitvijo  žensk  v vsakdanjem  življenju, prekinitvi kariere zaradi materinstva ter zaupanju nasprotnega spola pri izbiri žensk na vodilne funkcije.
Vsekakor  zanimiva in pestra razprava, ki  se bo  zagotovo  nadaljevala tudi na prihodnjem srečanju  v Velenju.  Iz vseh  treh okroglih  miz  (Ljubljana, Jesenice in Velenje) bo Komisija za šport žensk pri OKS-ZŠZ zagotovo lahko pripravila izhodišča za delo  v prihodnje.
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji