Imamo to. Peking prihajamo!

Fakulteta za šport UL novi strokovni partner Olimpijskega strokovnega centra

Fakulteta za šport UL novi strokovni partner Olimpijskega strokovnega centra
Pred uradnim začetkom 39. redne seje skupščine OKS-ZŠZ smo v olimpijsko družino sprejeli novega partnerja, Fakulteto za šport, ki je od sedaj naprej novi strokovni partner Olimpijskega strokovnega centra.
Vrhunsko znanje in njegova pravilna uporaba v praksi je primerjalna prednost slovenskega športa v tekmi z velikimi narodi na področju vrhunskega športa. Zato OKS stremi k sodelovanju s tistimi partnerji, ki znanje in izkušnje imajo ter delujejo na podlagi preverjenih dejstev.
 FAKULTETA ZA ŠPORT je s svojo več kot 50 - letno tradicijo, znanstveno-strokovnim znanjem, infrastrukturo, ki omogoča vrhunsko strokovno podporo programom vrhunskega športa naravni partner OKS, ki v sodelovanju s svojimi članicami – nacionalnimi panožnimi zvezami skrbi za razvoj in podporo vrhunskim športnikom in trenerjem.

 
S podpisom pogodbe želimo tudi formalno poudariti prepoznavnost in vodilno vlogo FŠ na področju strokovne podpore športnikom ter s tem pripomoči k nadaljnjemu uspešnemu delu in odličnim rezultatom slovenskih športnikov tudi v bodoče.

 
 

Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji