Usposabljanje SD1

Fakulteta za šport UL novi strokovni partner Olimpijskega strokovnega centra

Fakulteta za šport UL novi strokovni partner Olimpijskega strokovnega centra
Pred uradnim začetkom 39. redne seje skupščine OKS-ZŠZ smo v olimpijsko družino sprejeli novega partnerja, Fakulteto za šport, ki je od sedaj naprej novi strokovni partner Olimpijskega strokovnega centra.
Vrhunsko znanje in njegova pravilna uporaba v praksi je primerjalna prednost slovenskega športa v tekmi z velikimi narodi na področju vrhunskega športa. Zato OKS stremi k sodelovanju s tistimi partnerji, ki znanje in izkušnje imajo ter delujejo na podlagi preverjenih dejstev.
 FAKULTETA ZA ŠPORT je s svojo več kot 50 - letno tradicijo, znanstveno-strokovnim znanjem, infrastrukturo, ki omogoča vrhunsko strokovno podporo programom vrhunskega športa naravni partner OKS, ki v sodelovanju s svojimi članicami – nacionalnimi panožnimi zvezami skrbi za razvoj in podporo vrhunskim športnikom in trenerjem.

 
S podpisom pogodbe želimo tudi formalno poudariti prepoznavnost in vodilno vlogo FŠ na področju strokovne podpore športnikom ter s tem pripomoči k nadaljnjemu uspešnemu delu in odličnim rezultatom slovenskih športnikov tudi v bodoče.

 
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji