Usposabljanje SD1

1. oktober kot državni praznik posvečen slovenskemu športu

1. oktober kot državni praznik posvečen slovenskemu športu
Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez Bogdan Gabrovec, prvi podpredsednik mag. Janez Sodržnik in olimpionik Miroslav Cerar so se danes sestali z ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) mag. Ksenija Klampfer. Povod za srečanje je bila pobuda OKS-ZŠZ, da se v vladno proceduro vloži predlog razglasitve novega državnega praznika 1. oktober – Dan slovenskega športa.
Pobudo za razglasitev novega državnega praznika »Dan slovenskega športa« je Vladi RS, Državnemu zboru RS in predsedniku države podal OKS-ZŠZ, v kateri  izpostavljamo, da je slovenski šport izjemen, ne le zaradi rezultatov vrhunskih športnikov, zmagoslavja, ponosa in krepitve narodne zavesti, temveč tudi zaradi dejstva, da se po podatkih raziskav s športom rekreativno ukvarja skoraj 80 % vseh sodržavljanov in sodržavljank. Zdrav duh v zdravem telesu dokazano prinaša pozitivne učinke na blaginjo družbe, zato si slovenski šport zasluži svoj praznik.
 
Odbor Državnega zbora RS za izobraževanje, znanost, šport in mladino je na 14. nujni seji 1. oktobra 2019 ob obravnavi točke Pobuda za razglasitev državnega praznika »Dan slovenskega športa«, ki jo je dne 30. 8. 2019 podal OKS-ZŠZ sprejel sklepa, da podpira prizadevanja OKS-ZŠZ za promocijo športa, spodbujanje aktivnega športnega udejstvovanja državljank in državljanov ter s tem ustrezno nacionalno obeležitev poslanstva slovenskega športa ter predlaga Vladi RS, da preuči pobudo OKS-ZŠZ za razglasitev državnega praznika športa z imenom »Dan slovenskega športa«.
 
Ministrica mag. Klampfer je pobudo podprla s predlogom novele Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD), s katero bo MDDSZ Vladi RS v pričetku naslednjega leta v odločanje predlagalo določitev novega državnega praznika, t.j. 1. oktober za Dan slovenskega športa, ki bo poudaril in urejeval pomen športa in na katerega bi se organizirali različni športni dogodki in prireditve ter na ta način športu dali ustrezno obeležje na državni ravni. Predlog novele ne predvideva ta dan kot dela prost dan.
 
Predsednik OKS-ZŠZ Bogdan Gabrovec je na današnjem srečanju poudarili, ''da si bomo skupaj z vsemi partnerji prizadevali, da bo ob tem dnevu »športna« cela Slovenija'' ter dodal, da naj ''Dan slovenskega športa spodbuja pozitiven odnos do športa in krepi vrednote »biti aktiven«, uživati življenje in skrbeti za dobro počutje''.
 
Zakaj 1. oktober?
1. oktobra 1863 je bilo v Ljubljani ustanovljeno prvo telovadno društvo na Slovenskem, Južni Sokol. S tem so bili postavljeni temelji organiziranega športa v Sloveniji. Ustanovitev Južnega Sokola je pomenilo začetek gibanja, ki je spodbujalo k telesni aktivnosti vseh Slovenk in Slovencev ter predstavljalo temelje za razvoj športa v šolah, razvoj športnih društev, izobraževanje kadrov na področju športa in temelje, na katerih so se zgradili tudi številni vrhunski dosežki naših športnikov. Osnovni poziv ob ustanovitvi Južnega Sokola »zdrav duh v zdravem telesu« je spodbujal k telovadbi in sporočal kako pomembno je gibanje za krepitev telesa in duha. Južni Sokol pa ni predstavljal le organizirane oblike športa, temveč veliko več. Krepitev slovenskega narodnega gibanja, spodbujanje kulturne in narodne zavesti ter vzgajanje k disciplini. Vse to, kar šport pomeni še dandanes in bo tudi v prihodnje.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji