Sklic 48. seje skupščine OKS-ZŠZ

Sklic 48. seje skupščine OKS-ZŠZ
V četrtek, 1, julija 2021, se bo ob 15. uri​ v Grand hotelu Union odvila 48. seja Skupščine Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez.


Predlog dnevnega reda:
 1. Izvolitev organov skupščine OKS-ZŠZ
 2. Potrditev dnevnega reda
 3. Poročilo verifikacijske komisije
 4. Članstvo OKS - ZŠZ
 5. Zapisnik 47. redne seje skupščine OKS – ZŠZ
 6. Etični kodeks delovanja v športu
 7. Osnutek predloga sprememb Pravil OKS - ZŠZ
 8. Poročila OKS - ZŠZ za leto 2020
 9. Letno poročilo
 10. Poročilo Nadzornega odbora
 11. Letni delovni načrt OKS - ZŠZ za leto 2021
 12. Letno poročilo SLOADO za 2020
 13. Pobude in predlogi
 14. Razno
Gradivo bo v poslovniškem roku (15 dni pred sejo) objavljeno na spletnih straneh www.olympic.si ter posredovano delegatom skupščine po elektronski pošti.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji