Tomaž Jontes imenovan za novega generalnega sekretarja OKS-ZŠZ

Tomaž Jontes imenovan za novega generalnega sekretarja OKS-ZŠZ
Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez Franjo Bobinac je na današnji redni seji Izvršnega odbora za novega generalnega sekretarja krovne športne organizacije imenoval Tomaža Jontesa, ki trenutno zaseda položaj direktorja projekta OI Pariz 2024. Tomaž Jontes, sicer univerzitetni diplomirani ekonomist, bo tako s 1. septembrom na tem mestu zamenjal dosedanjega generalnega sekretarja Blaža Perka.

Novi generalni sekretar je ob imenovanju nagovoril člane IO:

"Spoštovani predsednik, podpredsedniki, spoštovani člani IO, predstavniki medijev, dragi sodelavci, spoštovani vsi!

Šport je bil vedno del mojega življenja in moja strast do njega se je s časom samo še okrepila. S svojo športno (igralsko, trenersko in funkcionarsko), izobraževalno ter poslovno potjo sem si pridobil široko znanje o športu in gospodarstvu v najširšem pomenu besede. Razumem tako konkurenčnost kot tudi izzive, s katerimi se organizacije soočajo. Izkušnje so me naučile, kako delovati v timskem okolju in obenem voditi ekipo, sprejemati odločitve in reševati probleme, kar so ključne veščine, ki so potrebne za uspešno vodenje organizacije. Posebno pozornost bi namenil organizacijski klimi. Želim opolnomočiti sodelavce, jim še dvigniti samozavest, obenem pa vsi skupaj delovati po načelu ''vsi za enega, eden za vse''. Timski duh je življenjskega pomena v vsaki skupnosti.

Dosežki so mi pomagali razviti vodstvene in organizacijske sposobnosti, s katerimi lahko prispevam k rasti in uspehu krovne športne organizacije. Posodobili bi poslovne procese in marketinško ter PR strategijo. Še poglobili bi odnose s sponzorji in nadgradili sodelovanje z državo, kar je že lepo vidno v zadnjih nekaj mesecih. Več pozornosti moramo nameniti EU razpisom. Na ta način bi stabilizirali, dvignili prihodke.

Znam graditi in vzdrževati pozitivne odnose s sodelavci, partnerji in javnostjo. Verjamem v pomen timsko usmerjenega dela in prepričan sem, da bi z mojimi sposobnostmi in osebnostjo prispeval k učinkovitemu sodelovanju z vsemi deležniki organizacije. Za uspešno, odlično delo je ključno vzajemno sodelovanje z vsemi članicami OKS ZŠZ. Nuditi moramo različne oblike strokovne in izobraževalne pomoči članicam, poskrbeti za prenos dobrih praks, istočasno pa maksimalno podpreti promocijo gibanja in zdravega načina življenja. Še nadgraditi sodelovanje s strokovnjaki, znanstveniki s športnega področja in nasploh znanstvenega sveta.

Na mednarodnem parketu še bolje pozicionirati Slovenijo kot športno velesilo v več ozirih, tudi v sodelovanju z diplomacijo in gospodarstvom. Vsi skupaj, ne glede na siceršnje osebne odnose moramo res vsi imeti za cilj pridobiti še več pomembnih mest znotraj mednarodnih športnih organizacij. Ker je to dobro za vse nas, za celoten slovenski šport.

Naj omenim še tri, za vse nas pomembne teme – vključevanje športnikov in trenerjev, tako med kot po karieri, enakost spolov in trajnostni razvoj.

Z veliko zagnanostjo bi prevzel to pomembno delovno mesto v organizaciji, ki je znana po svojem ugledu, in prispeval k njeni rasti in razvoju. Verjamem, da imam prave kvalifikacije, strast in vizijo, ki so potrebni za uspešno opravljanje funkcije generalnega sekretarja.
Zahvaljujem se vam za zaupanje, skupaj - kot ekipa gremo po nove zmage na vseh področjih našega delovanja!"

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji