Usposabljanje SD1

Aleš Šolar prejemnik prvega EOA priznanja za zasluge in večletni doprinos k delovanju organizacije

Aleš Šolar prejemnik prvega EOA priznanja za zasluge in večletni doprinos k delovanju organizacije
Nekdanji vodja Slovenske olimpijske akademije, Direktor za evropske projekte pri OKS-ZŠZ in nekdanji blagajnik Evropski olimpijski akademiji – Aleš Šolar je že od začetka Evropske olimpijske akademije eden izmed ključnih oseb pri njenem razvoju in nastanku. Njegova predanost je bila ključnega pomena pri rojstvu EOA, ki se je začela leta 2018 v Sloveniji. Vse do danes je na različne načine spodbujal k njenemu nenehnemu napredku. Zdaj pa je postal prvi prejemnik EOA priznanja za zasluge in večletni doprinos k delovanju te organizacije.

V času, ko je bila EOA še v zasnovni fazi, je bil Aleš Šolar član ustanovitvenega odbora, saj je prevzel organizacijo ustanovne Skupščine. Med letoma 2018 in 2022 je bil prvi blagajnik, odgovoren za finančna sredstva organizacije in omogočanje njene legitimnosti. Poleg tega je pobudnik sodelovanja med EOA in najpomembnejšimi partnerji organizacije, Evropskimi olimpijskimi komitejem, skupaj z nekdanjim predsednikom OKS-ZŠZ, sedaj že pokojnim Janezom Kocijančičem, ki je prav sodeloval pri memorandumu o soglasju leta 2018.

Zahvaljujoč Šolarju je EOA še danes vpletena v lepo število projektov in sodelovanj. EOA je kot partnersko organizacijo predstavil v štirih različnih EU projektih, pri čemer je predstavil zanesljivost organizacije kot akterja za razširjanje in odnose z deležniki, obenem pa je operativno opremil EOA ekipo za lastne projekte v prihodnosti. Sodeloval je pri razvoju EOA smernic za dobro upravljanje (Good Governance Guidelines) in EOA strateškega načrta za časovno obdobje 2022-2030. Pri tem je sodeloval kot vodja EOA komisije za razvoj in sodelovanje.

Vpliv, ki ga je imel pri razvoju EOA, je še danes dobro viden in izjemen. Za svoje delo je bil nagrajen z EOA priznanjem za zasluge, ki jo je prejel med kongresom EOA v Vilni, v sredo, 8. novembra 2023.  

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji