Usposabljanje SD1

Humanitarna pomoč OKS-ZŠZ in izvajanje športnih programov za migrante v Sloveniji

Humanitarna pomoč OKS-ZŠZ in izvajanje športnih programov za migrante v Sloveniji
Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez je v letih 2015 in 2016 izvajal program za pomoč migrantom. Sredstva za izvedbo programa smo pridobili s strani Mednarodnega olimpijskega komiteja.
V letu 2015 smo v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije ter partnerji in sponzorji OKS-ZŠZ zagotovili humanitarno pomoč v obliki hrane, pijače, oblačil in odej, ki so bile predane z namenom pomagati migrantom ob prihodu v Slovenijo.
V letošnjem letu pa izvajamo drugi del programa, ki je namenjen izboljšanju življenjskih pogojev migrantov v Sloveniji. Za sodelovanje smo se dogovorili in uskladili s Slovensko filantropijo, ki je na nacionalni ravni zadolžena za koordinacijo programov za migrante.
 
V krajih, kjer so migranti nastanjeni (Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Postojna in Logatec), smo organizirali posebne prireditve – mini olimpijade, kjer smo izvedli razne športne in družabne aktivnosti, vsem udeležencem pa razdelili športno opremo iz programa letošnje olimpijske kolekcije. Del te opreme ter rekvizitov smo nato dodelili Slovenski filantropiji, ki bo tako nadaljevala z aktivnostmi za migrante.
 
OKS-ZŠZ si prizadeva, da se v vseh krajih, kjer so migranti nastanjeni, izvajajo redni programi športne vadbe ter da se jih vključi v programe športnih društev. Prav v ta namen smo občinskim športnim zvezam v teh krajih namenili posebna sredstva v znesku 1.200.00 EUR za sofinanciranje izvajanja športne vadbe, najem športnih objektov in vključitev v programe športnih društev v lokalnem okolju.
 
Upamo, da bomo z izvajanjem teh programov prispevali h kakovosti bivanja migrantov v Sloveniji ter zgled drugim organizacijam, da vključijo migrante v svoje športne aktivnosti, skrbijo za njihovo dobro počutje ter jim pomagajo pri vključitvi v družbo.SEZNAM ŠPORTNIH ZVEZ, KI SO PREJELA SREDSTVA ZA IZVAJANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV IN AKTIVNOSTI ZA MIGRANTE
 
1. ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANE (Regijska pisarna Ljubljana)Vodovodna cesta 25, 1000 Ljubljana
Kontaktna oseba: g. Aleš Remih
Telefon: 01 434 72 92
Mobitel: 041 798 085
E-mail: ljubljana@olympic.si
 
2. ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR (Regijska pisarna Maribor)Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor
Kontaktna oseba: g. Uroš Lovrenčič
Telefon: 02 230 04 80
Mobitel: 041 757 257
E-mail: maribor@olympic.si
 
3. ŠPORTNA ZVEZA NOVA GORICA (Regijska pisarna Nova Gorica)Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica
Kontaktna oseba: ga. Meta Mačus
Telefon: 05 330 20 24
Mobitel: 041 640 875
E-mail: novagorica@olympic.si
 
4. ŠPORTNA ZVEZA POSTOJNAPot k Pivki 4, 6230 Postojna
Kontaktna oseba: g. Tomo Tiringer
Telefon: 05 720 25 41
Mobitel: 041 688 642
E-mail: postojna@olympic.si
 
5. ŠPORTNA ZVEZA LOGATECNotranjska cesta 14, 1370 Logatec (p.p. 29)
Kontaktna oseba: g. Dušan Jerina
Mobitel: 031 575 120
E-mail: szlogatec@gmail.com

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji