Bakla 2024

DZ sprejel evropsko konvencijo o varnosti na športnih prireditvah

DZ sprejel evropsko konvencijo o varnosti na športnih prireditvah
Poslanci državnega zbora so v petek, 20. novembra 2020 sprejeli Zakon o ratifikaciji konvencije Sveta Evrope o integriranem pristopu k varnosti, varovanju in storitvam na nogometnih tekmah in drugih športnih prireditvah.
Sprejeta konvencija določa načela in predvideva ukrepe, ki predstavljajo podlago za vzpostavljene dobre prakse za učinkovito zmanjšanje varnostnih tveganj na nogometnih in drugih športnih prireditvah.
 
Poleg sankcij je poudarjen predvsem preventivni vidik zagotavljanja varnosti. Evropske izkušnje kažejo, da lahko varnostni in drugi ukrepi vplivajo na obnašanje množice na splošno in posebej na verjetnost večjih incidentov nasilja in neprimernega obnašanja na stadionih in v dvoranah.
 
Sprejete določbe morajo uporabljati pri organizaciji vseh domačih in mednarodnih poklicnih nogometnih tekmah, vsaka država pogodbenica pa sama določi, ali bo določbe uporabljala tudi za nogometne tekme nižje ravni in druge športne prireditve, kjer prihaja do večjih tveganj.
 
Konvencija je bila sklenjena v Saint-Denisu 3. julija 2016, v angleškem in francoskem jeziku, veljati pa je začela 1. novembra 2017. Republika Slovenija je konvencijo podpisala 16. januarja 2018. Do dne 30. 9. 2020 je konvencijo ratificiralo 16 držav, nadaljnjih 17 držav pa jo je podpisalo, a še ne ratificiralo.
 
Na podlagi ratifikacije te konvencije se ne predvideva izdaja novih ali sprememba obstoječih
predpisov. Policija v konvenciji navedene oblike varovanja že izvaja skladno z letnim programom dela.

Zakon o ratifikaciji konvencije Sveta Evrope o integriranem pristopu k varnosti, varovanju in storitvam na nogometnih tekmah in drugih športnih prireditvah.
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji