Usposabljanje SD1

Izid knjige ''Athletes Friendly Education''

Izid knjige ''Athletes Friendly Education''
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, na nacionalni ravni vodi različne projekte, programe in aktivnosti za podporo športnikom in njihove dvojne kariere, ki vključuje podporo izobraževanju, celostnemu razvoju športnikov in podporo zaposlovanju športnikov.
Aktivnosti so združene v podporo Olimpijskega kariernega centra za športnike. S tem uresničuje strategijo OKS-ZŠZ za obdobje 2014-2023 in njen Akcijski načrt, skladno s smernicami Evropske unije za področje dvojne kariere športnikov in usmeritvami Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK). Programi dvojne kariere športnikov so predstavljeni v priročniku Dvojna kariera športnikov.

''Športniki se pri združevanju svoje športne kariere z izobraževanjem ali delom pogosto srečujejo s težavami. Doseganje visoke ravni športne uspešnosti od športnika zahteva intenziven trening in sodelovanje na tekmovanjih doma in v tujini, kar je težko uskladiti z izzivi in omejitvami izobraževalnega sistema in trga dela. V izogib položaju, v katerem so se športniki prisiljeni odločati med izobraževanjem in športom ali delom in športom, so poleg njihove visoke motiviranosti, predanosti, vzdržljivosti in odgovornosti potrebne tudi posebne ureditve za dvojno kariero športnikov. ‟
 
Certifikat Športnikom prijazno izobraževanje je certifikat za spodbudo aktivnosti na področju dvojne kariere športnikov na ravni srednješolske ravni izobraževanja, ter višje / visokošolske ravni izobraževanja in je eden izmed pomembnejših projektov kariernega centra za športnike, saj ima veliko uporabno vrednost neposredno za športnike. Športniki na ta način pridobijo orodje, s pomočjo katerega lahko uspešno ob športni karieri pridobijo želeno izobrazbo in so tako tudi v svoji drugi karieri konkurenčni na trgu dela. Pozitivno dodano vrednost ima projekt tudi za izobraževalne institucije, ki so uspešno pridobile certifikat Športnikom prijazno izobraževanje. OKS-ZŠZ je od februarja 2019, ko je dodelil prve certifikate in priznanja Športnikom prijazno izobraževanje, do sedaj podelil že skupno 16 certifikatov Športnikom prijazno izobraževanje na ravni srednješolskega izobraževanja (srednje šole) in 27 certifikatov Športnikom prijazno izobraževanje izobraževalnim institucijam na ravni višje / visokega šolstva (univerza, fakultete). Seznam izobraževalnih organizacij je ažurno objavljen na spletni strani OKS-ZŠZ, pod zavihkom dvojna kariera športnikov.

Nadgradnjo nacionalnega projekta certifikat Športnikom prijazno izobraževanje z Evropsko perspektivo predstavlja Erasmus+ projekt Athletes Friendly Education - AFE. OKS-ZŠZ kot vodilni partner projekta, skupaj s Fakulteto za organizacijske vede Univerze v Mariboru in partnerji projekta iz šestih držav, od leta 2019, vzpostavlja sistem certificiranja izobraževalnih institucij in mrežo športnikom prijaznih izobraževalnih organizacij tudi na ravni Evropske unije. V Evropski projekt so vključeni Portugalski Olimpijski komite, Belgijski Olimpijski komite, Nemška Olimpijska akademija, Hrvaška Olimpijska akademija, Univerza v Rijeki, Odbojkarska zveza Makedonije in Evropska univerzitetna športna zveza - EUSA Institute. Projekt se zaključi v decembru 2021.
 
Eden izmed pomembnih intelektualnih učinkov Evropskega projekta Athletes Friendly Education – AFE, je znanstvena monografija, ki je pri založbi Verlag Dr. Kovač v Hamburgu izšla z naslovom »Athletes Friendly Education«. Avtorji monografije so:  red. prof. dr. Marko Ferjan, red. prof. dr. Iztok Podbregar, izr. prof. dr. Polona Šprajc, red. prof. dr.  Eva Jereb (vsi redni/izredni profesorji Univerze v Mariboru Fakultete za organizacijske vede) in Petra Robnik (vodja Kariernega centra za športnike na OKS-ZŠZ in članica Strokovnega sveta Vlade RS za šport). Recenzenta znanstvene monografije sta bila red. prof. dr. Edvard Kolar (redni profesor Univerze v Mariboru Fakultete za organizacijske vede, predsednik Uprave športne Loterije, d.d. in član Strokovnega sveta Vlade RS za šport)  in red. prof. dr. Maja Zalaznik (redna profesorica Ekonomske Fakultete Univerze v Ljubljani in nekdanja Ministrica za izobraževanje, znanost in šport v RS).

''V knjigi avtorji na osnovi znanstvenih spoznanj in izkušenj iz prakse izpostavljajo nekatere vidike, katere je v šolah in na fakultetah potrebno upoštevati pri delu z vrhunskimi športniki, kot npr. vidik sistemskih rešitev na ravni države, pomen evalvacij izobraževalnih ustanov, zavzetost dijakov in študentov, pomen e-izobraževanja za vrhunske  športnike, primernost koncepta učeče se organizacije za delo s športniki in vpliv prilagoditev kurikuluma pri posameznih predmetih. Delo s študenti športniki ni industrija. Zato v knjigi avtorji ne ponujamo receptov, ker recepti za delo s športniki ne obstajajo. Vsebino knjige je potrebno razumeti kot nabor vsebin, o katerih je dobro razmišljati, kadar delamo z dijaki oziroma študenti športniki.‟

Avtorji: Marko Ferjan, Iztok Podbregar, Polona Šprajc, Petra Robnik, Eva Jereb
Naslov: Athletes Friendly Education
Založba: Verlag Dr. Kovač, Hamburg
Kraj in leto izida: Hamburg 2021, 152 strani
ISBN 978-3-339-12146-2 (Print)
ISBN 978-3-339-12147-9 (eBook) 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji