10. redna seja izvršnega odbora OKS-ZŠZ

10. redna seja izvršnega odbora OKS-ZŠZ
10. redna seja Izvršnega odbora OKS-ZŠZ bo v torek, 13.2.2024 ob 15. uri v Slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru, Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana (pritličje Kristalne palače, BTC)

Predlog dnevnega reda 10. redne seje IO OKS-ZŠZ:
 1. Potrditev dnevnega reda seje
 2. Potrditev zapisnika z 9. redne ter 10. in 11. dopisne seje
 3. Poročilo o aktivnostih:
 4. Model in razvrstitev športnih panog v razrede konkurenčnosti za potrebe razpisa FŠO za leto 2024
 5. Pregled prejemnikov priznanj in nagrad OKS-ZŠZ za športne dosežke v letu 2023
 6. Certifikat športnikom prijazno izobraževanje
 7. Pritožbe na štipendije OKS-ZŠZ
 8. Članstvo OKS-ZŠZ v organizacijah
 9. Komisije IO OKS-ZŠZ in drugih delovnih teles
 10. Ureditev dokumentacije za CŠOD Planica – uskladitev s pripombami Geodetske uprave RS
 11. Razno
Vabilo na sejo v PDF formatu se nahaja tukaj

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji